Arbejds- og ansættelsesret

LIND leverer specialiseret rådgivning inden for arbejds- og ansættelsesforhold. Vi fører et stort antal sager for både almindelige domstole og faglige voldgiftsretter.

LINDs ekspertise omfatter kollektiv arbejdsret, individuel ansættelsesret, funktionærret, tjenestemandsret, international arbejdsret, retsforholdene for direktører og andre ledende medarbejdere samt lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.