erhvervs – og selskabsret

Den generelle erhvervs- og selskabsret udgør et hovedområde for LIND. Vi arbejder bredt med erhvervs- og selskabsret, herunder forhandling og udformning af kommercielle kontrakter, selskabsetableringer, kapitalforhold, omstruktureringer (herunder spaltninger og fusion), bestyrelsesarbejde, god selskabsledelse (corporate governance) og compliance.  LIND rådgiver endvidere om alle former for samarbejder, herunder joint ventures, konsortier og lignende. LINDs advokater udpeges ofte som dirigenter på generalforsamlinger og som bestyrelsesmedlemmer.