Erstatningsret

LIND har væsentlig erfaring med erstatningsretlige sager og har derfor oparbejdet en værdifuld specialviden på det felt. Vi fører et stort antal retssager på området og har - især inden for personskadeerstatningsområdet - jævnligt principielle sager for Højesteret.

LINDs ekspertise omfatter personskadeerstatning i bred forstand, herunder arbejdsskadeerstatning, patientskader, trafikskader samt produktansvarsskader.

Vi har tillige betydelig indsigt i tilstødende retsområder, herunder forsikringsret og arbejdsmiljøret. Derfor kan vi bidrage til en samlet løsning af alle spørgsmål, som udspringer af muligt ansvarspådragende handlinger eller undladelser.