Fast ejendom, Entreprise- og lejeret

LIND rådgiver inden for alle områder vedrørende fast ejendom, herunder køb, salg og finansiering af større ejendomme. Vi rådgiver bygherrer og entreprenører ved indgåelse af entreprisekontrakter.

Da vi har et mangeårigt og omfattende kendskab til markedssituationen og retspraksis på området, omfatter vores rådgivning også kommercielle forhold.

Lejeretten er et særligt område, hvor vi har opbygget en betydelig ekspertise inden for såvel juridiske som kommercielle forhold, både i rådgivningsfasen og ved førelsen af retssager.

LIND bistår løbende byggeriets aktører i forbindelse med tvister om mangler, syn og skøn og lignende både ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed (VBA) og ved de almindelige domstole.

Vi bistår ligeledes finansieringsinstitutter i forbindelse med nødlidende engagementer indenfor ejendomssegmentet.