Insolvens og rekonstruktion

For LIND er arbejdet med insolvente virksomheder og rekonstruktion to sider af samme sag. Vi har den kapacitet, som er nødvendig i de hektiske faser, der uvægerligt opstår, når en virksomhed kommer i økonomiske vanskeligheder. Vi ved, at det er nødvendigt at trække på kendskab til andre retsområder, eksempelvis selskabsret, skatteret, arbejdsret og finansieringsret. Den afgørende parameter for os er at opnå det bedste resultat for virksomhedens ejere og kreditorer og at begrænse tabet af arbejdspladser.

Vi har stor erfaring indenfor konkursbehandling samt rekonstruktion via skifteretten og rådgiver både kreditorer som skyldnere i forbindelse med insolvensretlige problemstillinger.