Procedure

LIND har betydelig erfaring inden for procedure. Vores procedurespecialister fører et stort antal rets- og voldgiftssager. Vi fører løbende sager for Højesteret.

LINDs ekspertise inden for rets- og voldgiftssager betyder, at vi også rådgiver klienter om processuelle risici, både forud for og under en tvists forløb. Det giver os mulighed for at give konstruktiv rådgivning med henblik på at opnå den løsning, som samlet set tjener klientens interesser bedst.

I forbindelse med kontraktforhandlinger giver vores erfaring inden for rets- og voldgiftssager mulighed for at rådgive fremadrettet, således at risikoen for på et senere tidspunkt at havne i en tvist minimeres.

Flere af LINDs advokater udpeges regelmæssigt som voldgiftsdommere.